వేసవి అసాంతం కనిపించని గిజిగాడు

advertise

వేసవి అసాంతం కనిపించని గిజిగాడు చినుకులు పడగానే ప్రత్యక్షమవుతాడు. కొత్తగూటిని అల్లుకునే పన్నుల్లో నిమగ్నం అవుతాడు చెరువులు కుంటలు బావులు ఇలా నీరు సమృద్ధిగా లభించే చోటు చెట్ల నరాలతో గూటిని అల్లుకొని అందులో వాలిపోతాడు. కోయిలకొండ కు వెళ్లే మార్గంలో హనుమాన్ టెంపుల్ తండా సమీపంలోని వ్యవసాయ బావి వద్ద కొత్తగుల్లను నిర్మించుకునే పనిలో నిమగ్నమైన బంగారు పిచుకలను కెమెరా క్లిక్కుమనిపించింది.

advertise

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*